ประเภท "สินเชื่อเพื่อการเกษตร"

สินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและการกระจายสินค้า (Logistics) – ธ.ก.ส.

สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
ต้องการเงินกู้ทั้งใน และนอกภาคการเกษตร ต้องมาที่เรา เพราะ ธ.ก.ส. มี สินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและการกระจายสินค้า (Logistics) ให้ธุรกิจของคุณ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบ Logistics ของคุณ

โครงการสินเชื่อเพื่อจัดหาเครื่องจักร เครื่องยนต์ – ธ.ก.ส.

สินเชื่อแบบมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้สินเชื่อใน โครงการสินเชื่อเพื่อจัดหาเครื่องจักร เครื่องยนต์ เพื่อสนับสนุนเกษตรกร สำหรับซื้อเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แปรรูป และขนส่งสินค้าในภาคการเกษตร เพียงเป็นเกษตรกร และมีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ก็มีสิทธิกู้ได้ วงเงินสูงสุดถึง 80% ระยะเวลาชำระคืนนานสูงสุด 5 ปี

สินเชื่อ Value Chain – ธ.ก.ส.

สินเชื่อแบบไม่จำกัดหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
สินเชื่อ Value Chain จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำหรับธุรกิจในภาคการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินลงทุนในกิจการ หรือเพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจทางการเกษตร ทั้งผลิต จำหน่าย แปรรูป รวมถึงกระจายสินค้าเกษตร เพียงเป็นเกษตรกรก็มีสิทธิกู้ เลือกหลักประกันได้หลากหลายตามความเหมาะสม ทั้งใช้บุคคล อสังหาริมทรัพย์ และเงินฝากค้ำประกัน กู็ยาวๆ ผ่อนนานสูงสุด 15 ปี

สินเชื่อ Smart Farmer – ธ.ก.ส.

สินเชื่อแบบมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
สินเชื่อ Smart Farmer จาก ธ.ก.ส. ให้เงินทุนหมุนเวียนสำหรับกิจการในภาคการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป เพียงประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร ที่ต้องการนำเงินไปลงทุนด้านเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดการผลิตก็กู้ได้ อัตราดอกเบี้ย และวงเงินกู้ขึ้นอยู่กับหลักประกัน

สินเชื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด – ธ.ก.ส.

สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
สินเชื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด จาก ธ.ก.ส. เป็นบริการสินเชื่อพิเศษสำหรับเกษตรกรผู้เพาะปลูกมันสำปะหลังที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว เพื่อนำไปลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร เพิ่มโอกาสในการสร้างผลผลิต กู้ได้ทั้งเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายในการวางระบบ ระยะเวลาจำกัดถึงสิ้นปีนี้ รีบมากู้กันให้ไว พี่น้องเกษตรกร วงเงินสูงสุด 230,000 บาท แบ่งเป็นค่าขุดบ่อบาดาล และค่าวางระบบน้ำหยด ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปีในปีที่ 1-2 และอัตรา MRR ในปีถัดไป