สรุปโครงการเยียวยาประกันสังคม ม.33 เรารักกัน แจกเงิน 4,000 บาท ไม่มีเกณฑ์เงินเดือนต่อปี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเคาะ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลงทะเบียน โครงการ “ม.33 เรารักกัน” รับเงินเยียวยา 4,000 บาท เสนอเข้าครม. 15 กุมภาพันธ์ นี้