สินเชื่อส่วนบุคคล "ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)"

สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์อนุมัติเงินก้อนและผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือนนานสูงสุดถึง 72 เดือน

สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Speedy Loan เป็นสินเชื่อที่ธนาคารอนุมัติเงินก้อนให้กับลูกค้าตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ โดยธนาคารโอนเงินก้อนผ่านเข้าทางสมุดบัญชีของลูกค้า ลูกค้าสามารถคืนเงินด้วยการผ่อนชำระผ่านธนาคารเป็นรายเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน ด้วยดอกเบี้ยสุดพิเศษตั้งแต่ 21.5% และไม่เกิน 28% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนวงเงินอนุมัติและสถานภาพของลูกค้าว่าเป็นเจ้าของกิจการหรือพนักงานประจำ

จุดเด่นของสินเชื่อส่วนบุคคล ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถสมัครได้ง่ายโดยไม่ต้องยื่นหลักทรัพย์กับธนาคาร และไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน นอกจากนี้ เมื่อธนาคารอนุมัติแล้ว หากเป็นลูกค้าของธนาคารสามารถรอรับเงินได้ ภายใน 1 วัน โดยธนาคารจะโอนเงินก้อนเข้าทางบัญชีของลูกค้า หากลูกค้าถือบัญชีธนาคารอื่น ธนาคารจะโอนเงินก้อนให้ภายใน 3 วันหลังจากที่มีการอนุมัติ

เนื่องจากธนาคารไทยพาณิชย์มีสาขาเป็นจำนวนมาก การชำระเงินคืนสามารถทำได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นในห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน อาคารของธนาคารไทยพาณิชย์ ทำให้สะดวกในการชำระเงิน นอกจากนี้ยังสามารถชำระเงินคืนได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เซเว่นอีเลฟเว่น, TOT Shop, จุดบริการที่มีเครื่องหมาย Just Pay, ที่ทำการไปรษณีย์, เอไอเอส, เทเลวิซ, Tesco Lotus และ Tesco Lotus Express ทุกสาขา

วงเงินอนุมัติและระยะเวลาในการผ่อนชำระเงินคืนของสินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์มีดังนี้ คือ

  • วงเงินที่ธนาคารอนุมัติ ตั้งแต่ 20,000 – 30,000 บาท ลูกค้าสามารถผ่อนได้นานสูงสุด 24 เดือน
  • วงเงินที่ธนาคารอนุมัติ ตั้งแต่ 30,001 บาทขึ้นไป ลูกค้าสามารถผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน
  • วงเงินที่ธนาคารอนุมัติ ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป ลูกค้าสามารถผ่อนได้นานสูงสุดถึง 72 เดือน

โดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยกับลูกค้าเป็นรายวันในแบบลดต้นลดดอก

ผู้ที่เหมาะจะใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล ของ SCB ได้แก่ เจ้าของกิจการและพนักงานที่มีเงินเดือนประจำ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด ได้แก่ มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี หากเป็นพนักงานที่มีเงินเดือนประจำต้องมีการบรรจุเป็นพนักงานแล้วและมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทต่อเดือน หากเป็นเจ้าของกิจการต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน

ในการกรอกใบสมัครต้องให้หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าที่สามารถติดต่อได้ไว้กับธนาคาร

สำหรับวงเงินที่ผู้สมัครสามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคล SCB สามารถขอได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน และไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับวงเงินที่ธนาคารอนุมัติ ดังนี้คือ

  • วงเงินอนุมัติน้อยกว่า 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยสำหรับเจ้าของกิจการ 28% อัตราดอกเบี้ย สำหรับพนักงานที่มีเงินเดือนประจำ 28%
  • วงเงินอนุมัติ 50,000 – 99,999 บาท อัตราดอกเบี้ยสำหรับเจ้าของกิจการ 27.5% อัตราดอกเบี้ย สำหรับพนักงานที่มีเงินเดือนประจำ 25.5%
  • วงเงินอนุมัติ 100,000 – 249,999 บาท อัตราดอกเบี้ยสำหรับเจ้าของกิจการ 25.5% อัตราดอกเบี้ย สำหรับพนักงานที่มีเงินเดือนประจำ 23.5%
  • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยสำหรับเจ้าของกิจการ 23.5% อัตราดอกเบี้ย สำหรับพนักงานที่มีเงินเดือนประจำ 21.5%

สินเชื่อรถยนต์ (Auto Finance) – ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

สินเชื่อแบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ได้ง่ายๆกับ สินเชื่อรถยนต์ (Auto Finance) พร้อมอัตราดอกเบี้ยเบาๆ ในอัตราคงที่ กู้ได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผ่อนสบายๆ นานสูงสุด 60 งวด สินเชื่อรถยนต์รูปแบบใหม่กับการบริการระดับ World Class

สินเชื่อรถแลกเงิน – My Car My Cash – ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
สินเชื่อรถแลกเงิน - My Car My Cash สินเชื่ออเนกประสงค์ รถแลกเงิน จากธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) วงเงินกู้พร้อมใช้ที่มีรถยนต์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยลูกค้ายังมีรถยนต์ใช้ตามปรกติระหว่างผ่อนชำระ อนุมัติและรับเงินภายใน 1 วันทำการ ให้วงเงินสูงสุดถึง 2 ล้านบาท ผ่อนชำระยาวนานถึง 60 เดือน

สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน (SCB Home Builder) – ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : 15,000 บาท/เดือน
สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน (SCB Home Builder) จากธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สร้างฝันของคุณให้เป็นจริงกับการปลูกสร้างบ้านเองในแบบที่คุณต้องการ อิสระในการเลือกสรรทั้งรูปแบบบ้านและอัตราดอกเบี้ย ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ หรืออัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 100% ของค่าจ้างปลูกสร้างและ วงเงินกู้ร่วมสูงสุด 90% ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมวงเงินเพิมเติมเพื่อตกแต่ง สะดวกในการขอ รวดเร็วในการอนุมัติ

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ (Home Loan for Professionals) – ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ (Home Loan for Professionals) จากธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สินเชื่อบ้านสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสาขาวิชาชีพเฉพาะ เช่น แพทย์ ผู้พิพากษา อัยการ และอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นต้น ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 100% ของราคาประเมินหลักประกัน ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

สินเชื่อบ้านสวัสดิการพนักงานองค์กร (Corporate Welfare Team) – ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : 15,000 บาท/เดือน
สินเชื่อบ้านสวัสดิการพนักงานองค์กร (Corporate Welfare Team) จากธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) วงเงินกู้สำหรับพนักงานองค์กรที่อยากมีบ้าน ให้วงเงินกู้สูงสุด 100%* ของราคาประเมินหลักประกัน ผ่อนชำระนานสุด 30 ปี เลือกอัตราดอกเบี้ยได้ทั้งแบบคงที่ และลอยตัว

สินเชื่อบ้านได้เพิ่ม (SCB Home Loan Top Up) – ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อแบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
ลูกค้าสินเชื่อผ่อนตรงเวลา ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบสิทธิพิเศษให้กู้เพิ่มได้ กับ สินเชื่อบ้านได้เพิ่ม (SCB Home Loan Top Up) กู้เพิ่มได้ ค่างวดไม่เพิ่ม เพียงเป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านที่ผ่อนชำระมาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปก็มีสิทธิกู้เพิ่ม ด้วยวงเงินกู้เพิ่มสูงสุด 5 ล้านบาท

สินเชื่อเพื่อการเคหะ (Home Loan) – ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
สินเชื่อเพื่อการเคหะ (Home Loan) จากธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) วงเงินกู้เพื่อซื้อ ซ่อมแซม หรือสร้าง ครอบคลุมทุกความต้องการด้านที่อยู่อาศัย วงเงินสูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักประกัน ผ่อนสบายๆนานถึง 30 ปี อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได้

สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ (SCB Refinance) – ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ช่วยปลดเปลื้องภาระดอกเบี้ยบ้าน ด้วย สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ (SCB Refinance) สินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้าน กับธนาคารไทยพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่น ช่วยให้คุณคล่องตัวมากขึ้น วงเงินกู้สำหรับรีไฟแนนซ์บ้านสูงสุด 100% พร้อมวงเงินเพิ่มเติมสูงสุด 10 ล้านบาท เพื่อการใช้จ่ายที่อิสระ และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ท่าน โดยสามารถเลือกอัตราดอกเบี้ยได้หลากหลายแบบ  ทั้งแบบคงที่และแบบลอยตัว ให้คุณผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี สบายๆ ไร้กังวล

สินเชื่อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย (SCB New Loan) – ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : 15,000 บาท/เดือน
สำหรับทุกคนที่มีความฝันเรื่องบ้าน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) มอบ สินเชื่อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย (SCB New Loan) เพื่อเติมเต็มทุกความฝันให้คนอยากมีบ้าน เพราะเราเข้าใจว่าบ้านเป็นรากฐานของครอบครัว เราจึงให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 100% ของราคาประเมินหลักประกัน พร้อมอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ ที่สามารถเลือกได้ทั้งแบบคงที่และแบบลอยตัว ด้วยระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี ให้คุณผ่อนชำระแบบสบายๆ

สินเชื่ออเนกประสงค์ (My Home My Cash) – ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
ต้องการเปลี่ยนบ้านเป็นเงิน มาที่ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เพราะเรามีบริการ สินเชื่ออเนกประสงค์ (My Home My Cash) บ้านแลกเงิน เพื่อตอบสนองทุกความจำเป็นด้านการเงิน ไม่ว่าจะปลดหนี้ ขยายธุรกิจ หรือความจำเป็นอื่นๆ ให้วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท และระยะเวลาผ่อนชำระยาวนานถึง 30 ปี แบบลดต้นลดดอก ไม่เสียค่าธรรมเนียมเมื่อปิดบัญชีก่อนกำหนดด้วยนะ

สินเชื่อส่วนบุคคล (Speedy Loan) – ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อแบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : พนักงานประจำ 20,000 บาท/เดือน และเจ้าของธุรกิจ 30,000 บาท/เดือน
สินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เงินกู้พร้อมใช้อเนกประสงค์ ครอบคลุมทุกความต้องการของคุณไม่ว่าเรื่องใด ผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน และอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ ให้วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ สมัครได้ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน