ค้นหาบัตรเครดิตที่เหมาะสมกับคุณ

สินเชื่อส่วนบุคคล "ธ.ก.ส. (BAAC)"

สินเชื่อ ธ.ก.ส. เข้าใจเกษตรกรไทยมากที่สุด

สินเชื่อ ธ.ก.ส. เข้าใจเกษตรกรไทย ยามเศรษฐกิจในปัจจุบันที่กำลังพาให้เกษตรกรเกิดวิกฤตปัญหา สภาพการเงินไม่พอค่าใช้จ่ายในการนำมาทำการเกษตรของครอบครัวตน นอกจากนี้ยังช่วยให้คนที่มีงานประจำ หรือทั้งคนที่กำลังว่างงานมีทุนให้ผันตัวมาทำอาชีพเกษตรแบบที่ตนเองรักได้อย่างยั่งยืน ไม่เพียงแค่ต้นทุนด้านวัตถุดิบเท่านั้น แม้ไม่มีต้นทุนทางเครื่องจักร อุปกรณ์การเกษตรก็สามารถกู้ได้ง่ายไม่แพ้กัน

สินเชื่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มาพร้อมกับโครงการสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและการกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นทุนให้คุณขยายฐานธุรกิจให้เติบโต สร้างผลกำไรที่ยั่งยืนได้มากขึ้น ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ทำให้ธุรกิจของคุณกระทบกระเทือน (MLR สำหรับกลุ่มธุรกิจนิติบุคคลและ MRR สำหรับกลุ่มคนห้างร้าน เจ้าของคนเดียวทั่วไป) จึงนับเป็นการช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจได้อย่างดี เพื่อให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในด้านการขนส่ง การจัดเก็บ การรักษา รวมถึงกระจายสินค้าให้วงจรไปถึงผู้บริโภคอย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยังมีสินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ที่เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีความสนใจจะเดินทางเพื่อไปทำงานยังต่างประเทศ ในฐานะแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะเพื่อช่วยเอาเงินส่วนนี้ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเงินฉุกเฉินสำหรับการใช้ชีวิตในต่างแดนของคุณ ไม่ว่าจะเดินทางไปทำงาน ณ ประเทศใดก็ตาม เพียงคุณเป็นคนไทยที่ว่างงานหรือเป็นเกษตรกร ที่ติดต่อหางานผ่านกระทรวงแรงงาน หรือบริษัทจัดหางานในต่างแดนที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายไทย คุณก็สามารถมาขอสินเชื่อเงินกู้โครงการนี้ได้ โดยในวงเงินสำหรับเดินทางไปทำงานที่ประเทศสวีเดน มีวงเงินสูงสุด 75,000 บาท และวงเงินสำหรับการเดินทางไปทำงานยังประเทศฟินแลนด์ธนาคารให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 65,000 บาท รายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา

ธ.ก.ส. ยังมีโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยในการจัดหาเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่ใช้ในกิจกรรมทางการเกษตร สินเชื่อนี้เหมาะสำหรับเกษตรกรทุกวัยที่มีอาชีพเกษตรกรหรือผู้ที่กำลังจะผันตัวมาทำอาชีพเกษตรกร (หากมีประวัติการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ดีจะผ่านการพิจารณาเป็นพิเศษ) และอยู่ในระหว่างสัญญาเช่าซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักรเพื่อนำเงินกู้จากธนาคารไปชำระค่าเช่าซื้อกับกิจการให้เช่าซื้อเพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินมาเป็นของคุณ หรือของบุคคลภายในครอบครัวเพื่อจัดหาทุนที่จะใช้ในการซื้อเครื่องจักร เครื่องการผลิตและการแปรรูป รวมไปถึงค่าขนส่งสินค้าในภาคการเกษตร โดยวงเงินที่อนุมัติให้กู้สูงสุดถึง 80% และมีความยืดหยุ่นในเรื่องชองระยะเวลาชำระคืนเงินต้นนานถึง 5 ปี สามารถสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขา

หากคุณมีเอกสารพร้อมกู้เงินแล้วมีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอรับสินเชื่อ สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์โดยตรงทุกสาขา

สินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและการกระจายสินค้า (Logistics) – ธ.ก.ส.

สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
ต้องการเงินกู้ทั้งใน และนอกภาคการเกษตร ต้องมาที่เรา เพราะ ธ.ก.ส. มี สินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและการกระจายสินค้า (Logistics) ให้ธุรกิจของคุณ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบ Logistics ของคุณ

สินเชื่อผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) – ธ.ก.ส.

สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
คิดถึงสินเชื่อด้านการเกษตรต้องมาที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร เพราะ ธ.ก.ส. มี สินเชื่อผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาคการเกษตร เพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และสร้างรายได้ให้ธุรกิจของคุณ โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ว่าจะเป็น อสังหาริมทรัพย์ หรือ ตราสารทางการเงิน หรือแม้แต่เงินฝากในธนาคาร ก็ได้ทั้งหมด ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 20 ปี

โครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ – ธ.ก.ส.

สินเชื่อแบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
แรงงานไทย ก้าวไกล โกอินเตอร์ ด้วยการสนับสนุนจาก ธ.ก.ส. กับ โครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพี่น้องผู้ใช้แรงงานไทย ที่ต้องการเดินทางไปรับจ้างเก็บผลไม้ป่ายังสวีเดน หรือฟินแลนด์ เพียงหางานผ่านกระทรวงแรงงาน หรือบริษัทจัดหางานที่ได้รับการรับรอง ก็สามารถเดินทางไปสร้างรายได้ยังต่างประเทศ เพื่อส่งกลับมาจุนเจือครอบครัว เพื่อปากท้อง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน วงเงินสำหรับเดินทางไปประเทศสวีเดนสูงสุด 75,000 บาท และวงเงินสำหรับเดินทางไปประเทศฟินแลนด์สูงสุด 65,000 บาท

สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต – ธ.ก.ส.

สินเชื่อแบบไม่จำกัดหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จาก ธ.ก.ส. เป็นสินเชื่อที่ตอบสนองทุกความจำเป็นในการใช้ชีวิต ที่ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา ที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาล ตลอดจนความจำเป็นอื่นๆ ของข้าราชการ และบุคคลากรหน่วยงานรัฐ วงเงินกู้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการกู้และความสามารถในการชำระหนี้ โดยกำหนดชำระเงินคืนนานสูงสุด 15 ปี

สินเชื่อสานฝันแรงงานคืนถิ่น – ธ.ก.ส.

สินเชื่อแบบมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ประเทศชาติจะมั่นคง ถ้าคนในชาติมีงานทำ สินเชื่อสานฝันแรงงานคืนถิ่น จาก ธ.ก.ส. ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตใหม่ ผู้ประกันตนประกันสังคม หรือบุตรหลานเกษตรกร ในการสร้างรายได้ เพื่อสานต่อธุรกิจครอบครัว เป็นเงินลงทุนสำหรับผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อ หรือสำหรับประกอบกิจการในภาคการเกษตร ให้วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาท และผ่อนชำระนานสูงสุด 15 ปี

สินเชื่อสวัสดิการ สปสช. – ธ.ก.ส.

สินเชื่อแบบมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
สินเชื่อสวัสดิการ สปสช. จาก ธ.ก.ส. เงินทุนสำหรับไถ่ถอนอสังหาริมทรัพย์ติดจำนอง ใช้หนี้เงินกู้ ตลอดจนใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพียงคุณเป็นลูกจ้างของ สปสช. ก็มีสิทธิกู้ได้ ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 10 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดถึง 30 ปี อัตราดอกเบี้ยต่ำ แบ่งตามวัตถุประสงค์การกู้

โครงการสินเชื่อเพื่อจัดหาเครื่องจักร เครื่องยนต์ – ธ.ก.ส.

สินเชื่อแบบมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้สินเชื่อใน โครงการสินเชื่อเพื่อจัดหาเครื่องจักร เครื่องยนต์ เพื่อสนับสนุนเกษตรกร สำหรับซื้อเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แปรรูป และขนส่งสินค้าในภาคการเกษตร เพียงเป็นเกษตรกร และมีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ก็มีสิทธิกู้ได้ วงเงินสูงสุดถึง 80% ระยะเวลาชำระคืนนานสูงสุด 5 ปี

โครงการสินเชื่อข้าราชการบำนาญ – ธ.ก.ส.

สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ข้าราชการเกษียณอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อน ธ.ก.ส. ให้บริการสินเชื่อใน โครงการสินเชื่อข้าราชการบำนาญ เพียงนำ สิทธิบำเหน็จตกทอด มาค้ำประกัน ก็สามารถกู้ยืมได้ อนุมัติวงเงินกู้สูงถึง 80% ของสิทธิค้ำประกัน ระยะเวลาชำระคืนสูงสุด 12 เดือน สำหรับการกู้เพื่อใช้จ่าย และสูงสุด 10 ปี สำหรับการลงทุน

สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐและพนักงานองค์กร (สินเชื่อเอนกประสงค์) – ธ.ก.ส.

สินเชื่อแบบไม่จำกัดหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐและพนักงานองค์กร (สินเชื่อเอนกประสงค์) จาก ธ.ก.ส. สินเชื่อสำหรับข้าราชการหรือพนักงานภาครัฐ ที่ต้องการเงินทุนเพื่อการใช้จ่ายสำหรับการดำรงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือเพื่อชำระหนี้สินภายนอก เพียงมีสัญญาจ้างงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ก็สามารถสมัครขอได้ ให้วงเงินสูงสุดถึง 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MRR -1.75 ชำระเงินคืนนานสูงสุด 20 ปี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การกู้ ความสามารถในการชำระหนี้และอายุการใช้งานทรัพย์สิน

สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐและพนักงานองค์กร (สินเชื่อที่อยู่อาศัย) – ธ.ก.ส.

สินเชื่อแบบมีบุคคลและหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย สามารถกู้ สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐและพนักงานองค์กร จาก ธ.ก.ส. ได้ เพียงมีสัญญาจ้างงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้วงเงินสูงสุดถึง 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MRR -1.75 ชำระเงินคืนนานสูงสุด 30 ปี โดยการให้ส่วนงานต้นสังกัดหักเงินเดือนเพื่อรวบรวมส่งต่อธนาคารทุกเดือน

สินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี (OD) – ธ.ก.ส.

สินเชื่อแบบไม่จำกัดหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
ธุรกิจจำเป็นต้องมีวงเงินหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง มาเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจของคุณด้วย สินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี (OD) จาก ธ.ก.ส. เพียงขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของทางธนาคาร และมีประวัติทางการเงินที่ดีก็มีสิทธิกู้ยืมได้ โดยวงเงินจะขึ้นอยู่กับหลักประกัน 80% สำหรับใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน 90% สำหรับสลากออมทรัพย์หรือตราสารที่ออกโดยธนาคาร และ 100% สำหรับคณะกรรมการขององค์กรและสถาบันค้ำประกัน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MOR

สินเชื่อ Value Chain – ธ.ก.ส.

สินเชื่อแบบไม่จำกัดหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
สินเชื่อ Value Chain จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำหรับธุรกิจในภาคการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินลงทุนในกิจการ หรือเพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจทางการเกษตร ทั้งผลิต จำหน่าย แปรรูป รวมถึงกระจายสินค้าเกษตร เพียงเป็นเกษตรกรก็มีสิทธิกู้ เลือกหลักประกันได้หลากหลายตามความเหมาะสม ทั้งใช้บุคคล อสังหาริมทรัพย์ และเงินฝากค้ำประกัน กู็ยาวๆ ผ่อนนานสูงสุด 15 ปี

สินเชื่อ 108 อาชีพ – ธ.ก.ส.

สินเชื่อแบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
ประกอบอาชีพอิสระ ธ.ก.ส. ก็เข้าใจความจำเป็นในการใช้เงิน ให้กู้กับ สินเชื่อ 108 อาชีพ เพื่อเป็นเงินหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง จะรับจ้าง ประกอบกิจการส่วนตัวก็กู้ได้ โดยวงเงินและอัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะเป็นผู้กำหนด

สินเชื่อ คืนสู่เหย้า – ธ.ก.ส.

สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
สินเชื่อ คืนสู่เหย้า จาก ธ.ก.ส. เป็นสินเชื่อเพื่อปลดหนี้กับสถาบันการเงินอื่น ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมเพื่อมาลงทุนในการประกอบอาชีพ สำหรับเกษตรกรทั่วไปและลูกค้า ธ.ก.ส. มีสิทธิกู้ยืมได้ เพียงทำประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ให้วงเงินตามหลักประกัน และอัตราดอกเบี้ย MRR

สินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ – ธ.ก.ส.

สินเชื่อแบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
สินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ จาก ธ.ก.ส. เพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการทำธุรกิจแฟรนไชส์ โดยอนุมัติวงเงินสูงถึง 80% ของมูลค่าลงทุน ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 20 ปี เพียงคุณเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองแล้วก็มีสิทธิกู้ได้

สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส. – ธ.ก.ส.

สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส. จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นบริการที่ให้วงเงินแก่ลูกค้าเงินฝากหรือลูกค้าสลากออมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ก็สามารถขอได้หมด เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งจะบวกเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อปี โดยให้วงเงินสูงสุดถึง 90% ของเงินฝาก ระยะเวลาการชำระคืนนานสูงสุด 1 ปี

สินเชื่ออุ่นใจคนไกลบ้าน – ธ.ก.ส.

สินเชื่อแบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
สินเชื่ออุ่นใจคนไกลบ้าน จาก ธ.ก.ส. วงเงินพร้อมใช้อเนกประสงค์สำหรับลูกหลานเกษตรกรในการลงทุนสำหรับประกอบอาชีพ ให้กู้ได้สูงสุด 1 แสนบาท ตามความจำเป็นด้านการเงิน แถมผ่อนยาวๆ สูงสุด 5 ปี และเพิ่มความอุ่นใจอีกเท่าตัว ด้วยการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แบบฟรี 50,000 บาท เพียงเท่านี้ ก็ไม่ต้องห่วงคนไกลบ้านอีกต่อไป สมัครเลย คุ้มสุดๆ

สินเชื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด – ธ.ก.ส.

สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
สินเชื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด จาก ธ.ก.ส. เป็นบริการสินเชื่อพิเศษสำหรับเกษตรกรผู้เพาะปลูกมันสำปะหลังที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว เพื่อนำไปลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร เพิ่มโอกาสในการสร้างผลผลิต กู้ได้ทั้งเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายในการวางระบบ ระยะเวลาจำกัดถึงสิ้นปีนี้ รีบมากู้กันให้ไว พี่น้องเกษตรกร วงเงินสูงสุด 230,000 บาท แบ่งเป็นค่าขุดบ่อบาดาล และค่าวางระบบน้ำหยด ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปีในปีที่ 1-2 และอัตรา MRR ในปีถัดไป

รายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตหรือสินเชื่อที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโปรโมทผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัทต่างๆ เท่านั้น MoneyHub เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ ขึ้นมาเอง โดยบริษัทบัตรเครดิตหรือสินเชื่อที่มีรายชื่อข้างต้นมิได้มีส่วนในการจัดทำข้อมูลดังกล่าวร่วมกับเรา