ผลการค้นหา "ข้อคิดชีวิต" - หน้า 15

12th September 2016

หลักการใช้ชีวิตอย่างไรไม่ให้จน

แน่นอนว่าคนเราจะจนได้นั้นก็ต้องมีสาเหตุ อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตการใช้จ่าย ความคิดและอื่น ๆ มากมายที่นำเราไปสู่ความจน อาทิ การใช้จ่ายเงินเกินตัว การบริหารเงินไม่เป็น การฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย การไม่รู้จักประหยัด การเห่อซื้อของตามเพื่อน การอยากได้เกินฐานะจนต้องไปกู้หนี้ยืมสินแล้วไม่สามารถใช้คืนได้ การกินอยู่ที่ไม่พอดี และอื่น ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุแห่งความยากจนทั้งสิ้น

11th September 2016

ปรัชญาชี้ทาง นำไปสู่ความสำเร็จแห่งชีวิต

คนเรา ทุกคนล้วนมีความต้องการประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จเรื่องความสัมพันธ์ ความสำเร็จในการใช้ชีวิต หรือความสำเร็จในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม การที่คน ๆ หนึ่งจะประสบความสำเร็จจำเป็นต้องอาศัย “ปรัชญา” เป็นผู้ชี้นำทิศทางในการก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จดังกล่าว ปรัชญาในที่นี้ก็คือ แนวคิดการพัฒนาตนเอง บ่อยครั้งที่คุณอาจจะพบว่าการก้าวไปข้างหน้าของคุณไม่ถูกทิศ ถูกทางเนื่องจากคุณไม่มีการพัฒนาและปรับปรุง เพื่อยกระดับชีวิตของคุณให้ดีขึ้นนั่นเอง

10th September 2016

แนวคิดการพัฒนาตนเอง ให้ประสบความสำเร็จ

อย่างไรก็ตาม การทำงานในความคิดของใครหลายคน ก็คือ การทำให้ผลงานออกมาดีที่สุด หรือ ทำในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ และที่หลายคนเข้าใจว่า นี่คือความสำเร็จในหน้าที่การงานนั่นเอง แต่สิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะมองข้ามไป นั่นก็คือ การพัฒาตนเองอยู่เสมอ แนวคิดการพัฒนาตนเองที่ว่าจะมีรูปแบบอย่างไร มาดูรายละเอียดพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

30th August 2016

สูตรสู่ความสำเร็จ ทำแล้วชีวิตเปลี่ยน

เราเชื่อว่า ทุกคนย่อมอยากประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัว หรือเรื่องการทำงาน คนส่วมากจะวัดความสำเร็จกันในเรื่องของจำนวนเงินว่าใครมีเงินมาก ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างที่ต้องการ แต่ในความเป็นจริงนั้น มันไม่ใช่อย่างที่ใครหลายคนคิด เงินก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำเนินชีวิตของคนยุคปัจจุบัน แต่ก็ไม่ใช่ตัววัดว่าคุณประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่

บทความเด่น