ค้นหาบัตรเครดิตที่เหมาะสมกับคุณ

ผลการค้นหา "ประกันสังคม"

8th February 2021

อัพเดทไทม์ไลน์โครงการ ม.33 เรารักกัน เปิดลงทะเบียน 21 ก.พ.นี้!

ความคืบหน้าล่าสุด “ม.33 เรารักกัน” โครงการเยียวยากลุ่มผู้ประกันตน ในระบบ “ประกันสังคม มาตรา 33” ที่จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ได้มีกำหนดระยะเวลาการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ มาแล้ว ดังนี้

5th February 2021

สรุปโครงการเยียวยาประกันสังคม ม.33 เรารักกัน แจกเงิน 4,000 บาท ไม่มีเกณฑ์เงินเดือนต่อปี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเคาะ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลงทะเบียน โครงการ “ม.33 เรารักกัน” รับเงินเยียวยา 4,000 บาท เสนอเข้าครม. 15 กุมภาพันธ์ นี้

25th December 2020

สรุปรวมของขวัญปีใหม่ 64 จากประกันสังคม ปรับเพิ่ม-ลดค่าอะไรให้ผู้ประกันตนบ้าง

มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบเรื่องการเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 แก่ผู้ประกันตนในระบบกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39

25th December 2020

ผู้ประกันตนได้เฮ! ประกันสังคมลดจ่ายเงินสมทบให้ 3 เดือน ม.ค. – มี.ค. 64 (ข่าว)

ในสภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่แบบนี้การที่ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในด้านลดค่าใช้จ่ายประกันสังคมถือว่าทำให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายต่อวันได้ไม่มากก็น้อย โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) เคาะแล้ว โดยมีมติปรับลดเงินสมทบประกันสังคม ดังนี้

18th August 2020

“ประกันสังคม”แจงเหตุเลื่อนจ่ายเงินเยียวยา 15,000 บาท ผู้ประกันตนมาตรา 33

สำนักงานประกันสังคม ชี้แจงเหตุต้องเลื่อนจ่ายเงิน 15,000 บาท แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ผ่านเกณฑ์ออกไปก่อน เนื่องจากยังไม่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลัง เมื่อได้รับการจัดสรรและโอนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จะเร่งทำการจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

22nd July 2020

ครม.อนุมัติ จ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ครั้งเดียว 15,000 บาท!

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ส่งเงินสบทบไม่ครบ 6 เดือน ใน 15 เดือน ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ทั้งสิ้น 59,776 คน โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชย 3 เดือน จ่ายเดือนละ 5,000ตั้งแต่ มิถุนายน – สิงหาคม รวม 15,000 บาท โดยจะจ่ายครั้งเดียว

31st March 2020

วิธีลงทะเบียนรับเงินกรณีว่างงานจากเหตุโควิด 19 ลูกจ้างประกันสังคม

กรณีว่างงาน โควิด 19 ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานและชราภาพ Online ได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

23rd March 2020

วิธีลงทะเบียนใช้สิทธิรับเงิน “กรณีว่างงาน” ลูกจ้าง – พนักงาน แบบออนไลน์

ประชาชนท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ขอให้รีบลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน ได้ที่ https://empui.doe.go.th ภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง โดยจะได้รับเงินชดเชย 50% ของค่าจ้างที่เคยได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

23rd March 2020

โควิด-19 ทำตกงาน ว่างงาน ประกันสังคมจ่าย 50% นาน 6 เดือน

กรณีคณะกรรมการประกันสังคมมีมติ ในวันนี้ 20 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนี้

17th March 2020

ประกันสังคม บัตรทอง ตรวจ รับสิทธิฟรี! กรณีติดไวรัสโควิด-19 (ข่าว)

หากคุณเป็นบุคคลที่เข้าข่ายได้รับความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถอุ่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษาตามสิทธิอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงอย่างแน่นอน แต่หากไม่มีอาการใด ๆ หรืออาการไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ของการตรวจ

บทความเด่น