ค้นหาบัตรเครดิตที่เหมาะสมกับคุณ

ผลการค้นหา "ประกัน" - หน้า 13

16th October 2014

แบบของประกันชีวิต

การทำประกันชีวิตเป็นสิ่งที่จำเป็นในปัจจุบัน เนื่องจากตัวกรมธรรม์ของประกันชีวิตจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือเจ็บป่วย

16th October 2014

ไมเกรน เบิกค่ารักษาได้ไหม

ท่ามกลางอากาศที่ร้านระอุในช่วงเดือนพฤษภาคม ส่งผลให้ผู้ที่มีโรคประจำตัว “ไมเกรน” ต้องทนกับอาการปวดหัว

16th October 2014

ผลตอบแทนประกันแบบออมทรัพย์

การทำประกันในปัจจุบันถือเป็นเรื่องใลก้ตัวอย่างมาก ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลของการวางแผนอนาคตและเพื่อปกป้องตนเอง

16th October 2014

ประกันภัยในการเดินทาง

การเดินทางเป็นสิ่งที่ช่วยให้ทุกคนนั้นมีความสุขและเสมือนกับการชาร์ตพลังจากการทำงานที่หนักหน่วง

16th October 2014

วิธีทำประกันรถยนต์ให้ราคาถูก

การทำประกันภัยรถยนต์เป็นสิ่งที่จำเป็นในด้านของการคุ้มครองตนเองและผู้อื่น

16th October 2014

ความหมายของ เบี้ยประกัน

การทำประกันทุกประเภท ผู้ทำประกันจะต้องทำการจ่ายเบี้ยประกันภัยทุกเดือนหรือทุกหกเดือน

16th October 2014

ประโยชน์ของประกันแต่ละประเภท ตอน 1

การทำประกัน อาจไม่สามารถชดเชยความสูญเสียทั้งหมดได้ โดยเฉพาะทางด้านจิตใจ แต่อย่างน้อยสามารถช่วยชดเชยความเสียหายบางส่วนที่เกิดขึ้นได้ จึงอยากขอแนะนำประเภทและ ประโยชน์ของประกันแต่ละประเภท ที่เราควรมีไว้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ การแบ่งประเภทของประกันภัยสามารถแบ่งได้ ดังนี้

16th October 2014

ประโยชน์ของประกันแต่ละประเภท ตอน 2

บทความนี้ จะต่อจากบทความที่แล้ว (ประกันช่วยคุณได้อย่างไร (ตอนที่ 1)) ซึ่งจะกล่าวไว้เกี่ยวกับ รูปแบบของประกันภัยบุคคล ส่วนบทความนี้ จะขอต่อในเรื่องของ ประกันวินาศภัย ประโยชน์ของประกันแต่ละประเภท ตอน 2

16th October 2014

ใช้บัตรเครดิตชำระค่าประกัน

การทำประกันเพื่อสร้างหลักประกันให้กับตัวเองและครอบครัว หากเกิดความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือ

บทความเด่น