ผลการค้นหา "บัตรเครดิต" - หน้า 44

30th August 2014

ตกงานจัดการหนี้บัตรเครดิตอย่างไรดี

ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน มีหน้าที่การงานที่มั่นคง มีรายได้ประจำเดือน แต่เมื่อวันหนึ่งชีวิตเปลี่ยนผัน ต้องตกงานเนื่องจากสภาพวะเศรษฐกิจที่ยํ้าแย่ หลายคนต้องถูกเชิญให้ออกจากงาน หรือบางคนมองหางานใหม่ที่มั่นคง แต่ในระหว่างที่หางานใหม่ ก็พบว่าตนเองนั้นได้ก่อหนี้บัตรเครดิตไว้ แล้วจะทำอย่างไรดีละทีนี้ เพราะหนี้บัตรเครดิตก็ไม่มีวันหยุด ดอกเบี้ยทำงานทุกวัน

9th June 2014

รวมเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่บัตรเครดิต ทุกธนาคาร

ปัญหาของผู้ใช้บัตรเครดิตส่วนใหญ่ที่พบมากที่สุดคือ ปัญหาของการติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือผู้ดูแลด้านบัตรเครดิตของแต่ละสถาบันการเงิน ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ โทรติดต่อยาก และกว่าจะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้นั้นต้องใช้เวลานาน เบอร์ติดต่อธนาคาร บัตรเครดิต ที่เป็นหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านบัตรเครดิตของแต่ละสถาบันการเงิน ที่นำมาฝากนี้ จะช่วยทำให้การติดต่อง่ายและคล่องตัวขึ้น

บทความเด่น