ค้นหาบัตรเครดิตที่เหมาะสมกับคุณ

สินเชื่อส่วนบุคคล "ธนาคารออมสิน (GSB)"

สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารออมสินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงิน

สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารออมสินมีหลายประเภท ปัจจุบันมีการออกสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ประชาชนมีเงินสดไว้หมุนเวียนเพื่อลงทุนและจับจ่ายใช้สอย โดยสินเชื่อเหล่านี้บางประเภทไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน บางประเภทต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อใช้ค้ำประกัน

สินเชื่อประเภทแรกเรียกว่าสินเชื่อมนุษย์เงินเดือนสุขใจ เป็นสินเชื่อที่มีจุดเด่นในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยต่ำมีการประกาศล่าสุดอยู่ที่ 0.75% และสามารถผ่อนชำระได้นานถึง 8 ปี ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเป็นสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำเนื่องจากผู้ขอกู้ต้องยื่นสมัครขอสินเชื่อ และยอมรับการหักเงินเดือนทุกเดือนในจำนวนที่แน่นอนเพื่อนำส่งธนาคาร จึงทำให้ธนาคารมั่นใจว่าได้รับเงินคืนแน่นอนและมีความเสี่ยงต่อธนาคารค่อนข้างต่ำ สำหรับวงเงินกู้ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สมัครในการผ่อนชำระคืนในแต่ละเดือนและวงเงินกู้ขอได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

สินเชื่อส่วนบุคคล ของ ธนาคารออมสิน ประเภทที่สองเป็นสินเชื่อชีวิตสุขสันต์เป็นเงินสดพร้อมใช้สำหรับวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น การแต่งงาน การศึกษา การท่องเที่ยว ฯลฯ มีจุดเด่นในเรื่องของการผ่อนชำระคืนได้ และสามารถผ่อนชำระได้ถึง 10 ปี สามารถใช้สลากออมสินหรือสมุดบัญชีเงินฝากออมสินค้ำประกันได้ เหมาะกับผู้กู้ที่มีรายได้ประจำมีที่อยู่ที่แน่นอน ธนาคารสามารถติดต่อได้ มีสมุดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกกับธนาคารและเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วสามารถทำนิติกรรมได้เอง

สินเชื่อส่วนบุคคล GSB ที่มีชื่อเรียกว่าสินเชื่อตามนโยบายรัฐเป็นสินเชื่อสำหรับผู้ทำงานอิสระ พ่อค้าแม่ค้า ผู้มีอาชีพรับจ้างทั่วไป รวมถึงกลุ่มแม่บ้านด้วย ซึ่งเป็นจุดเด่นของสินเชื่อเป็นสินเชื่อที่สามารถผ่อนชำระได้ถึง 5 ปี มีอัตราดอกเบี้ยลักษณะเป็นขั้นบันได โดยในปีแรกอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อเดือน ในปีที่ 2 – 5 อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1% ต่อเดือน ธนาคารให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท เหมาะสำหรับผู้กู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีอาชีพอิสระ มีรายได้ มีที่อยู่ที่แน่นอนและธนาคารสามารถติดต่อได้ และต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

สินเชื่อส่วนบุคคล โดย ธนาคารออมสิน ที่มีชื่อเรียกว่าสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ มีจุดเด่นในเรื่องของการให้กู้เพื่อการเสริมสภาพคล่องทั้งในเรื่องของการอุปโภค บริโภคและการลงทุน สามารถผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้ 2 แบบ แบบชำระคืนด้วยตนเองและแบบให้ธนาคารหักบัญชีทุกเดือน วงเงินที่ธนาคารอนุมัติขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน โดยสามารถใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันก็ได้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีรายได้ที่แน่นอนต้องการนำเงินสดไปต่อยอดทางธุรกิจ หรือมีความจำเป็นต้องใช้ในการซ่อมแซมยานพาหนะ หรือใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลหรือใช้สำหรับอุปโภค บริโภค เป็นต้น

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน – ธนาคารออมสิน (GSB)

สินเชื่อแบบไม่จำกัดหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
เศรษฐกิจจะมั่นคงถ้าประชาชนมีอาชีพ ธนาคารออมสิน (GSB) จึงให้บริการ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ สำหรับประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิต และชำระหนี้สินอื่นๆตามความจำเป็น วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 8 ปี โดยไม่จำกัดหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อธุรกิจห้องแถว – ธนาคารออมสิน (GSB)

สินเชื่อแบบไม่จำกัดหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
มีห้องแถวก็เหมือนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพ ธนาคารออมสิน (GSB) เข้าใจจึงให้เงินทุน สินเชื่อธุรกิจห้องแถว เพื่อเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ สำหรับผู้มีตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ เพื่อลงทุนในกิจการ ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาท ระยะเวลากู้นานสูงสุด 10 ปี โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อสานฝันสู่อาชีพ – ธนาคารออมสิน (GSB)

สินเชื่อแบบมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
ฝันอยากมีกิจการส่วนตัว แค่มีฝันอาจไม่เพียงพอ ต้องมีเงินลงทุนด้วย มากู้ สินเชื่อสานฝันสู่อาชีพ กับธนาคารออมสิน (GSB) เพื่อเป็นต้นทุนในการทำกิจการ แค่นี้ฝันก็เป็นจริงได้ง่ายดังใจ ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาท และชำระคืนนานสุดไม่เกิน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยเพียงแค่ร้อยละ 1 ต่อเดือน (คิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่)

สินเชื่อแบบฉับพลัน – ธนาคารออมสิน (GSB)

สินเชื่อแบบมีบุคคลค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
ตอบรับทุกความจำเป็นในการใช้จ่ายฉุกเฉินกับ สินเชื่อแบบฉับพลัน จากธนาคารออมสิน ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน หรือแก้ปัญหาหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทุกความจำเป็นเร่งด่วนแก้ไขได้ วงเงินสูงสุด 10,000 บาท โดยใช้บุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 ต่อเดือน คิดแบบคงที่ ผ่อนนานสูงสุด 6 เดือน

สินเชื่อครู – ธนาคารออมสิน (GSB)

สินเชื่อแบบมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
สินเชื่อครู จาก ธนาคารออมสิน (GSB) เพราะเราเข้าใจว่า ความต้องการอาจไม่สัมพันธ์กับรายได้ การมีหนี้จึงเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ สินเชื่อครูเป็นเงินทุนสำหรับข้าราชการครู นำไปชำระหนี้ที่เกิดจากการใช้จ่ายใดๆก็ตาม ร่วมปลดหนี้ สร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้ครูผู้มีพระคุณ ให้วงเงินสูงสุด 500,000 บาท สำหรับกรณีบุคคลค้ำประกัน นานสูงสุด 10 ปี และ 2 ล้านบาทสำหรับกรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน นานสูงสุด 30 ปี

สินเชื่อประชาชนสุขใจ – ธนาคารออมสิน (GSB)

สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
มีเงินทุนก็มีโอกาสในการสร้างอาชีพ แต่สำหรับคนที่ไม่มีเงินทุนหรือทุนน้อย แต่มีฝัน สินเชื่อประชาชนสุขใจ จาก ธนาคารออมสิน (GSB) ให้เงินทุนเพื่อไปเป็นทุนตั้งตัว สานฝันสำหรับทุกอาชีพให้เป็นจริงได้ไม่ยาก ไม่ต้องมีรายได้ประจำก็กู้ได้ เพียงมีที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง เราก็พร้อมให้เงินไปลงทุนทำกิจการของคุณ วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี โดยใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ – ธนาคารออมสิน (GSB)

สินเชื่อแบบมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
เป็นแรงงานมีฝีมือ ก็มีโอกาสสร้างกิจการของตัวเองได้ สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ จาก ธนาคารออมสิน (GSB) แหล่งเงินทุนสำหรับประชาชน เพื่อนำไปลงทุนประกอบกิจการ เพียงผ่านการฝึกอาชีพ และมีแหล่งทำกินที่แน่นอนก็กู้ได้สบายๆไม่ยุ่งยาก วงเงินกู้ตามความจำเป็น ผ่อนสูงสุดนานถึง 5 ปี สร้างโอกาส สานฝันสำหรับคนมีฝีมือ

สินเชื่อไทรทองสำหรับกลุ่มวิชาชีพแพทย์ – ธนาคารออมสิน (GSB)

สินเชื่อแบบมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
สินเชื่อไทรทองสำหรับกลุ่มวิชาชีพแพทย์ จาก ธนาคารออมสิน (GSB) ซึ่งเป็น สินเชื่อเอนกประสงค์สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินกู้สำหรับการอุปโภคบริโภคเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์โดยตรง ให้วงเงินสูงสุดถึง 2,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนานสูงสุด 20 ปี สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต ตามความจำเป็นที่แตกต่าง

สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ – ธนาคารออมสิน (GSB)

สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ จาก ธนาคารออมสิน (GSB) สำหรับสานฝันด้านที่อยู่อาศัยของกลุ่มอาชีพ แพทย์ ตุลาการ นักบิน อาจารย์มหาวิทยาลัย และวิศวกร เพื่อบ้านในฝัน ที่ไม่ถูกจำกัดด้วยรายได้ ทั้งสร้างบ้าน ต่อเติมบ้าน ซ่อมแซม ไถ่ถอน ได้หมด กู้ได้สูงสุดถึง 100% ของราคาประเมิน ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระสบาย นานสูงสุด 35 ปี เพราะออมสินเข้าใจทุกความฝันเรื่องบ้าน จึงพร้อมเติมเต็มทุกความต้องการนั้น

สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS) – ธนาคารออมสิน

สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
ปัจจัยชี้วัดเศรษฐกิจ คือ คุณภาพชีวิตของประชากร ธนาคารออมสิน (GSB) จึงให้ สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB Plus) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำรงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง ร้อยละ MRR -1.00 ต่อปี สำหรับเงินกู้ระยะยาว และ MOR+1.00 ต่อปี สำหรับเงินกู้เบิกเกินบัญชี พร้อมให้ระยะเวลากู้ยาวนานสูงสุดถึง 15 ปี หากคุณมีฝัน มากู้กับเรา

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ – ธนาคารออมสิน (GSB)

สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
ความต้องการในชีวิตคนเรา ไม่ได้มาพร้อมความจำเป็นเท่านั้น ยังมีส่วนอื่นๆที่ช่วยเติมเต็มชีวิตและความสุข สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ จากธนาคารออมสิน (GSB) ช่วยเติมเต็มความต้องการเหล่านั้น ทั้งการท่องเที่ยวเพื่อหากำไรชีวิต เพิ่มความพร้อมในการสร้างครอบครัวที่มั่นคงให้เร็วกว่าที่ใจหวัง แล้วคุณจะพบว่า ความต้องการในชีวิตถูกเติมเต็มได้ ด้วยวงเงินสูงสุด 20ล้านบาทสำหรับวงเงินกู้ระยะยาว และ 10ล้านบาทสำหรับเงินกู้เบิกเกินบัญชี โดยใช้สลากออมสินพิเศษหรือสมุดเงินฝากออมสินค้ำประกัน ผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 10 ปี

สินเชื่อสวัสดิการ – ธนาคารออมสิน (GSB)

สินเชื่อแบบมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
เพิ่มความมั่นคงให้ชีวิตข้าราชการด้วย สินเชื่อสวัสดิการ จาก ธนาคารออมสิน (GSB) สำหรับข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต หรือไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัย ผ่อนชำระได้ตามความสามารถของคุณ ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 5,000,000 บาท สามารถใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลในการค้ำประกันก็ได้ ระยะเวลาชำระคืนสูงสุดถึง 20 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ – ธนาคารออมสิน (GSB)

สินเชื่อแบบมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
ธนาคารออมสิน (GSB) มี สินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนมีงาน ที่ไม่ใช่เพียง เพียงหางานผ่านกระทรวงแรงงาน หรือบริษัทที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงาน เท่านี้โอกาสในการเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศก็ไม่ไกลเกินเอื้อม ออมสินพร้อมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคุณ ด้วยวงเงินสูงสุด 150,000 บาท หรือ ไม่เกิน 90% ของเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงิน และไม่เกิน 85% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ MRR +1.25 ต่อปี ใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันก็ได้เช่นกัน

สินเชื่อเพื่อการศึกษา (Education Loan) – ธนาคารออมสิน (GSB)

สินเชื่อแบบมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
อยากเรียน ต้องได้เรียน เพราะการศึกษาเป็นรากฐานในการสร้างอาชีพในอนาคต และพัฒนาประเทศ ธนาคารออมสิน (GSB) เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงช่วยสนับสนุน สินเชื่อเพื่อการศึกษา (Education Loan) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก เพื่อสร้างโอกาสในชีวิต จะใช้บุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็เลือกได้หลากหลายตามความเหมาะสม ให้อัตราดอกเบี้ยตามวงเงินกู้ ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 10 ปี

สินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์ – ธนาคารออมสิน (GSB)

สินเชื่อแบบมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
เพราะการทำธุรกิจต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตั้งแต่เครื่องไม้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็น รวมไปถึงค่ายานพาหนะ ธนาคารออมสิน (GSB) จึงให้บริการ สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวในการดำเนินธุรกิจ เสริมสภาพคล่อง ช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินต่อไปได้อย่างไม่หยุดชะงัก ด้วยวงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ MRR ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุด 25 ปี

สินเชื่อเคหะ – ธนาคารออมสิน (GSB)

สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
บ้าน คือรากฐานของครอบครัว ธนาคารออมสิน (GSB) เข้าใจดี จึงสนับสนุนให้คุณมีบ้าน เพื่อเริ่มต้นสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานของสังคม ด้วย สินเชื่อเคหะ กู้ได้สบายๆ ไม่ยุ่งยาก วงเงินสูง ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 30 ปี ดอกเบี้ยต่ำ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในส่วนอื่น จะบ้าน ที่ดิน หรือคอนโดก็กู้ได้ ให้คุณเลือกที่อยู่อาศัยในฝัน ตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน – ธนาคารออมสิน (GSB)

สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
เพราะแต่ละคนมีเหตุผลในการใช้ชีวิตที่แตกต่าง ทั้งด้านการใช้จ่าย การลงทุน หรือภาระหนี้สิน สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน จากธนาคารออมสิน (GSB) จึงเป็นคำตอบสำหรับทุกความจำเป็นนั้น เพียงนำบ้านมาเปลี่ยนเป็นสภาพคล่องในการดำเนินชีวิต ให้วงเงินสูงสุดถึง 10 ล้านบาท ผ่อนชำระสูงสุดถึง 15 ปี ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น พร้อมรับกับทุกความจำเป็นที่เกิดขึ้นในชีวิต

รายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตหรือสินเชื่อที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโปรโมทผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัทต่างๆ เท่านั้น MoneyHub เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ ขึ้นมาเอง โดยบริษัทบัตรเครดิตหรือสินเชื่อที่มีรายชื่อข้างต้นมิได้มีส่วนในการจัดทำข้อมูลดังกล่าวร่วมกับเรา