ค้นหาบัตรเครดิตที่เหมาะสมกับคุณ

ผลการค้นหา "หนี้บัตรเครดิต" - หน้า 11

16th October 2014

ถอนเงินมาชำระค่าบัตรเครดิต แบบผิดๆ

การใช้บัตรเครดิตที่ดีนอกจากการมีวินัยในการใช้แล้ว ยังรวมถึงข้อจำกัดของบัตรเครดิตด้วย

16th October 2014

หากเป็นหนี้บัตรเครดิต

ทำอย่างไรเมื่อเป็นหนี้บัตรเครดิต? เป็นคำถามที่เกิดขึ้นจากการขาดวินัยในการใช้บัตรเครดิต

16th October 2014

ชำระเต็มจำนวนหรือชำระขั้นตํ่าดี

การมีบัตรเครดิตสักใบอาจจะมีทั้งคุณและโทษ คุณประโยชน์ของบัตรเครดิตคือการไม่ต้องพกเงินสดครั้งละจำนวนมากๆ แต่หากใช้เกิดความสามารถที่จะชำระชำระได้ก็มีโทษเช่นกัน

16th October 2014

ช้อปปิ้งถูกวิธี ไม่มีหนี้

ช้อปปิ้งถูกวิธี ไม่มีหนี้ หลายๆ คนชอบการช้อปปิ้งเป็นชีวิตจิตใจ เพราะ นอกจากจะทำ

16th October 2014

วางแผนชำระหนี้อย่างรอบคอบ

ภาระหนี้สิน สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ หากมีการใช้จ่ายอย่างไม่ระมัดระวังและขาดการวางแผนทางการเงินที่ดี

16th October 2014

รู้ไว้ใช่ว่า…เมื่อถูก ทวงหนี้ แบบเถื่อนๆ

ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น กำหนดให้เจ้าหนี้ฟ้องเรียกชำระหนี้ พร้อมดอกเบี้ย จากลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้ได้ เมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้ว

16th October 2014

มี หนี้บัตรเครดิต กู้เงินมาชำระดีไหม

ทำอย่างไรเมื่อเป็นหนี้บัตรเครดิต เป็นคำถามที่หลายคนเมื่อรู้ตัวว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตจะถาม

16th October 2014

เทคนิคการลดดอกเบี้ยหนี้บัตรเครดิต

เชื่อว่า หลายๆคน คงจะมีบัตรเครดิตอย่างน้อย 1 ใบติดกระเป๋า เนื่องจาก ในปัจจุบันบัตรเครดิต

16th October 2014

มีหนี้บัตรเครดิต ถูกยึดเงินเดือน

บัตรวิเศษหรือชื่อจริงเรียกว่า “บัตรเครดิต” เมื่อได้มีครอบครองอาจจะทำให้ต้องสูญเสีย

16th October 2014

ชำระหนี้บัตรเครดิต ด้วยการรีไฟแนนซ์รถยนต์

การใช้บัตรเครดิตอย่างสำราญใจโดยไม่นึกถึงวันกำหนดที่ต้องชำระบัตรเครดิตถือ

บทความเด่น