ค้นหาบัตรเครดิตที่เหมาะสมกับคุณ

ผลการค้นหา "หนี้บัตรเครดิต" - หน้า 13

16th October 2014

ธนาคารจะยกเลิกบัตรเครดิตได้เมื่อไหร่

ใช้บัตรมาหลายสิบปี แต่เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ ทางธนาคารจะทำการยกเลิกบัตรที่ใช้อยู่หรือไม่ ธนาคารจะยกเลิกบัตรเครดิตได้เมื่อไหร่ เพราะไม่มีรายได้แล้วหลังจากไม่ได้ทำงาน ในปัญหานี้เรามีคำตอบที่จะสร้างความกระจ่างให้กับผู้สูงวัย

16th October 2014

ได้รับหมายศาลจากหนี้บัตรเครดิต ทำอย่างไร

ปัญหาของหนี้บัตรเครดิตที่เกิดจากการผิดนัดชำระหรือชำระแบบขั้นตํ่าจนเกิดดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และไม่สามารถนำเงินกลับมาคืนได้ เมื่อสถาบันการเงินเริ่มติดตามทวงถามค่าบัตรเครดิต กลับถูกปฎิเสธหรือพยายามหาเงินมาชำระแต่ก็หาไม่ได้ จนนำไปสู่การฟ้องร้องต่อศาล

16th October 2014

4 ข้ออ้างใช้บัตรเครดิตแบบขาดสติ

เมื่อทำการชำระแบบขั้นตํ่าก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สะสมพร้อมกับเงินต้นทำให้เงินจำนวนนี้เพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆ จึงส่งผลให้เป็นหนี้บัตรเครดิต และสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาของหนี้บัตรเครดิต คือ ผู้ใช้มักจะมีข้ออ้างในการใช้บัตรเครดิต นั่นเอง

16th October 2014

เป็นหนี้บัตรเจอหมายศาลคดีแดง ต้องทำอย่างไร

เมื่อถึงช่วงหนึ่งที่สถาบันการเงินทวงถามเพื่อให้ชำระหนี้สินทั้งหมด ก็ไม่สามารถที่จะเคลียร์หนี้ทั้งหมดได้ จึงทำให้สถาบันการเงินต้องนำเรื่องส่งฟ้องศาล เพื่อให้ดำเนินการกับลูกหนี้ และผู้ที่เป็นหนี้บัตรเครดิตจะต้องพบก็คือ หมายศาล หรือที่เรียกกันในวงการหนี้บัตรเครดิตว่า หมายศาลคดีแดง

30th August 2014

ตกงานจัดการหนี้บัตรเครดิตอย่างไรดี

ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน มีหน้าที่การงานที่มั่นคง มีรายได้ประจำเดือน แต่เมื่อวันหนึ่งชีวิตเปลี่ยนผัน ต้องตกงานเนื่องจากสภาพวะเศรษฐกิจที่ยํ้าแย่ หลายคนต้องถูกเชิญให้ออกจากงาน หรือบางคนมองหางานใหม่ที่มั่นคง แต่ในระหว่างที่หางานใหม่ ก็พบว่าตนเองนั้นได้ก่อหนี้บัตรเครดิตไว้ แล้วจะทำอย่างไรดีละทีนี้ เพราะหนี้บัตรเครดิตก็ไม่มีวันหยุด ดอกเบี้ยทำงานทุกวัน

บทความเด่น