ค้นหาบัตรเครดิตที่เหมาะสมกับคุณ

ผลการค้นหา "หนี้บัตรเครดิต" - หน้า 12

16th October 2014

เคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณไม่ลืมจ่ายหนี้บัตรเครดิต

ปัจจุบันนี้ มีโปรโมชั่นบัตรเครดิต เจ๋งๆ โดนๆ ออกมามากมาย ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ชีวิตในหลายๆ

16th October 2014

ประนอมหนี้บัตรเครดิต แล้วประวัติจะเสียไหม

ปัญหาของผู้ใช้บัตรเครดิตอย่างไม่มีวินัย มักจะต้องเผิชญกับปัญหาของการผิดนัดชำระค่าบัตรเครดิต

16th October 2014

ปิดบัตรเครดิต ต้องชำระยอดคงค้างไหม

เมื่อการใช้บัตรเครดิตไม่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง หรือบัตรที่ถืออยู่ไม่มีผลประโยชน์อะไร

16th October 2014

ข้อดีข้อเสีย หักบัญชีค่าบัตรเครดิต

การชำระค่าบัตรเครดิตในแต่ละรอบบิลนั้นมักจะเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่มีภาระหน้า

16th October 2014

กู้เงินไปชำระค่าบัตรเครดิต ถูกต้องไหม?

ปัญหาของผู้ที่ใช้บัตรเครดิตที่พบมากที่สุดคือ “หนี้บัตรเครดิต” ผู้ที่เป็นหนี้บางรายสามารถเคียร์

16th October 2014

มีหนี้บัตรเครดิต สอบเข้าราชการได้ไหม

การใช้บัตรเครดิตอย่างไม่ระมัดระวังหรือขาดวินัยจะนำมาซึ่งปวดเศียรเวียนเกล้าต่อเจ้าของบัตรอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการต้องแบกภาระหนี้สินประจำเดือนและอาจจะส่งผลต่อการทำธุรกรรมในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินด้วย ทั้งนี้ความกังวลของมือใหม่ที่เป็นหนี้บัตรเครดิตมีความสงสัย คือ เมื่อ มีหนี้บัตรเครดิต สอบเข้าราชการได้ไหม ?

16th October 2014

ความเคยชินที่เสี่ยงต่อเป็นหนี้บัตรเครดิต

บัตรเครดิตมีประโยชน์และมีโทษ ซึ่งโทษในที่นี้ไม่ได้เกิดจากตัวบัตรเครดิต แต่เกิดจากพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตแบบไม่มีวินัย หรือใช้บัตรเครดิตเกินความสามารถของตนเองที่จะแบบภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการขาดวินัย ซึ่งเกินจากความเคยชินในการใช้บัตรเครดิตจนนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะเป็นหนี้สินในภายหลังได้

16th October 2014

บัตรเสริมค้างชำระ บัตรหลักต้องรับผิดชอบไหม

บัตรเสริม คือ บัตรที่ออกโดยสถาบันการเงิน โดยมีเงื่อนไขเท่ากับบัตรเครดิตทั่วไป แต่เป็นบัตรที่เจ้าของบัตรเครดิตใบหลักทำการเปิดบัตรเครดิตอีกหนึ่งใบ โดยการแชร์วงเงินร่วมกับบัตรหลัก

16th October 2014

มี หนี้บัตรเครดิต สมัครงานได้ไหม

ความกังวลที่เป็นสุดยอดคลาสสิคของผู้เป็น หนี้บัตรเครดิต ที่กังวลใจอย่างมาก คือ หากต้องไปสมัครงานที่บริษัทแห่งใหม่จะมีปัญหาไม่ได้รับการพิจารณาเข้าทำงานหรือไม่ ในความเป็นจริงแล้วนั้น ต้องแยกออกเป็นสองประเด็นด้วยกัน คือ

16th October 2014

ฟ้องสถาบันการเงินได้ไหม หากแจ้งหนี้บัตรเครดิตกับบุคคลอื่น

หากเจ้าหน้าที่ติดตามทวงหนี้ติดต่อไป แต่ไม่พบลูกหนี้ ก็จะทำการโทรไปใหม่อีกครั้ง แต่ถ้ายังติดต่อไม่ได้อีก ทางสถาบันการเงินจะทำการแจ้งกับบุคคลอื่นซึ่งอาจเป็นที่ทำงานที่ติดต่อไป ว่าคุณมีหนี้บัตรเครดิต ในกรณีนี้ ที่ทางสถาบันการเงินแจ้งเรื่องหนี้สินของเรากับบุคคลอื่น เราสามารถยื่นฟ้องได้หรือไม่ ?

บทความเด่น